As Tartu Agro logo
agro seemnekeskus lihatoostus kontakt
 
Tartu Agro peahoone

AS Tartu Agro on 2001. aasta sügisest kodumaisel erakapitalil tegutsev ettevõte - algselt 1959. aasta Tähtvere katsebaasi ja Ilmatsalu sovhoosi ühendamise teel moodustatud ja hiljem Tartu Katse-, Näidis- ja Riigimajandi õigusjärglane.

Kasutatavad maavaldused (~3200ha) paiknevad Tartu linna läänepiiril Viljandi maantee ja Emajõe vahel. Ettevõte keskus asub Ilmatsalus.

Põllumajandusliku tootmistegevuse põhisuunaks loomakasvatuses on:

  • piimakarjakasvatus
  • tõukarjakasvatus (eesti punane ja eesti mustakirju kari on tunnustatud vastavalt eliit ja I klassi tõufarmideks)

Taimekasvatuse põhisuunad:

  • loomakasvatuse varustamine kohaliku põhisöödaga
  • seemnekeskusena sertifitseeritud teravilja- ja heinaseemnete tootmine ja müük

Teated:

kik

Maakondliku programmi 2012 raames rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus AS Tartu Agro projekti nr.4531 "Amortiseerunud sigala lammutamine Tähtvere vallas".

Toetuse saaja ja tööde tellija AS Tartu Agro
Tööde teostamise aeg 03.05.2013-15.07.2013
Tööde teostaja Nordecon Betoon OÜ

 

Maaelu arengukava 2014-2020 meetme 4.1 28.10.2015 otsusega nr.13-6/1218 saadud toetus.

  petkus
vasak parem